Myjnia Dealera

Myjnia Dealera to narzędzie, które powstało z myślą o współpracy wielu działów. Dealer posiadający u siebie punkt mycia samochodów wie, jak kłopotliwe bywa planowanie jego pracy - szczególnie jeśli korzysta z niego zarówno warsztat blacharsko-lakierniczy, salon sprzedaży, jak i serwis mechaniczny. Od teraz planowanie myć może odbywać się przy użyciu kalendarza dostępnego dla wskazanych pracowników i działów. Rezerwacje poszczególnych myć są planowane zgodnie z dostępnymi terminami. Daje to możliwość pełnej kontroli nad planowaniem i przebiegiem pracy myjni.

Myjnia Dealera to wygodne planowanie i kontrola pracy myjni

Wpływaj na jakość obsługi Klientów

 • Uporządkowany system rezerwacji - zaawansowany kalendarz dostępny dla wszystkich działów w dealerstwie. Pełna kontrola nad planowaniem i przebiegiem pracy myjni możliwa z jednego miejsca w systemie.
 • Terminowość usług - wykorzystanie czytelnego, graficznego interfejsu umożliwia natychmiastową identyfikację działu planującego mycie oraz dostęp do informacji o przekroczeniu zdolności produkcyjnej myjni. Gwarantuje to sprawne planowanie i wykonywanie usług dla klientów.
 • Elastyczne planowanie - wygodne planowanie, nawet w przypadku myć bezterminowych koniecznych do wykonania danego dnia bez wskazania godziny. Dodatkowa funkcja oznaczania myć przeterminowanych, które nie doszły do skutku z przyczyn niezależnych od pracownika.

Podnoś efektywność pracy Twoich pracowników

 • Zintegrowane narzędzia - współpraca systemowa między Biurem Obsługi Klienta, Warsztatem Blacharsko-Lakierniczym i Myjnią sprawia, że status mycia jest widoczny na tablicy zarządzania szkodami będącej podstawowym narzędziem codziennej pracy. Informacja o statusach aktualizowana jest w czasie rzeczywistym, bez konieczności otwierania kalendarza myjni.
 • Współdzielony kalendarz - system rezerwacji myć dostępny dla wszystkich działów w organizacji, pomocny podczas porządkowania kolejki myjni, szczególnie, gdy korzystają z niej pracownicy warsztatu blacharsko-lakierniczego, serwisu mechanicznego i salonu sprzedaży.
 • Bieżąca informacja o statusie prac - wykorzystanie mobilnych rozwiązań wspierających rejestrację czasu pracy myjni, dostarczających dane o bieżącym postępie prac oraz rzeczywistym czasie wykonywania zaplanowanego mycia.

Zarządzaj skutecznie analizując dane

  • Realizacja zadań zgodnie z planem prac - wykorzystanie jednego, wspólnego kalendarza, wsparcie narzędzi mobilnych i łatwy dostęp do informacji o statusie myć sprawia, że usługi realizowane są w terminie i zgodnie z harmonogramem.
  • Obliczanie możliwości produkcyjnych - zastosowanie indywidualnych programów mycia oraz wprowadzenie algorytmów planowania pracy myjni pozwala na automatyczne obliczanie możliwości produkcyjnych Myjni, co wpływa na czas i organizację pracy.
  • Ilość wykonanych myć - stały dostęp do informacji o planowanych, wykonywanych czy przesuniętych myciach, to możliwość analizy organizacji prac i czasu realizacji zadań - parametry istotne dla sprawnego i skutecznego zarządzania myjnią.


Blacharnia i Lakiernia

Flota Dealera

Video Service