VIDEO SERVICE

Video Service to intuicyjne narzędzie wspierające pracę serwisu. Pomaga szybko i skutecznie komunikować się z klientami, przesyłać wiadomości, filmy i zdjęcia. Informowanie o stanie samochodu oraz pokazywanie zalecanych napraw w formie relacji wideo wpływa na wiarygodność serwisu. Od teraz klienci są zaangażowani w proces i mogą zdalnie decydować o zakupie dodatkowych części i usług, w czasie gdy ich samochód nadal jest w warsztacie. Video Service sprawdzi się w dealerstwie, które stawia na transparentność serwisu, dba o budowanie zaufania i wzrost zadowolenia z usług.

Video Service to sprawna komunikacja i wsparcie obsługi Klientów serwisu

Wpływaj na jakość obsługi Klientów

  • Szybkie przyjęcie samochodu do serwisu - oczekiwania i zalecenia klienta lub dodatkowe uwagi doradcy zapisywane od razu, w formie elektronicznej (z użyciem tabletu lub smartfona). Mobilne udogodnienia pozwalające na sprawne przyjęcie auta, szczególnie w sytuacji, kiedy klient nie jest obecny w serwisie. Możliwość dodawania zdjęć i nagrywania wideo.
  • Komunikacja z wykorzystaniem E-wiadomości - powiadomienia SMS/e-mail przypominające klientowi o czekającej wiadomości. Dostęp z każdego miejsca z dostępem do Internetu, niezależnie od urządzenia (tablet, smartfon, komputer) i bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Jeden wygodny kanał, umożliwiający przesyłanie wideo, zdjęć, wyników ankiety oraz oferty sprzedaży dodatkowej.
  • Skrócenie procesu naprawy - sprawna komunikacja z klientami, których samochód stoi w warsztacie. Wykorzystanie relacji wideo, pozwalającej w kilka minut pokazać, jakie usterki znaleziono i które usługi dodatkowe są zalecane. Przyspieszenie akceptacji kosztorysu, dzięki angażowaniu kilentów w podejmowanie decyzji o kolejnych krokach naprawy.


Podnoś efektywność pracy Twoich pracowników

  • Mobilne ankiety stanu samochodu - wsparcie w szybkim i wygodnym wypełnianiu ankiet (przyjęcie lub naprawa samochodu) przy pomocy urządzeń mobilnych. Wykonywanie i dodawanie zdjęć do ankiet w trakcie ich wypełniania, bez konieczności przełączania się i uruchamiania dodatkowych funkcji lub aplikacji. Aktywna współpraca on-line pomiędzy mechanikami i doradcami serwisowymi lub Biurem Obsługi Klienta.
  • Wygodne rejestrowanie materiałów multimedialnych - filmy nagrywane bezpośrednio z aplikacji, za pomocą kamery w smartfonie lub tablecie. Możliwość obejrzenia materiału wideo przed dodaniem go do elektronicznej teczki naprawy. Przygotowane mobilnie zdjęcia i nagrania, widoczne na komputerze doradcy w czasie rzeczywistym. Możliwość nagrania i zapisania wielu filmów i zdjęć w ramach jednej naprawy.
  • Dostęp on-line do decyzji klienta w sprawie naprawy - monitorowanie i automatyczna aktualizacja danych o aktywności podejmowanej przez klienta. Decyzje dotyczące kolejnych kroków w serwisie przekazywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do doradcy. Możliwość ustawienia powiadomień push i e-mail po każdej interakcji ze strony klienta. Informacja o wysłanej prośbie o kontakt pojawiająca się natychmiast na komputerze i smartfonie doradcy.

Zarządzaj skutecznie analizując dane

  • E-wiadomości w jednym miejscu - stały dostęp do wszystkich utworzonych komunikatów i materiałów multimedialnych. Filtry pozwalające na wyszukiwanie wskazanych danych, niezależnie od statusu wiadomości. Przeglądanie wysłanych i tworzonych treści, podgląd aktywności i reakcji klientów.
  • Widok kosztorysów z decyzją klienta - możliwość przeglądania odesłanych przez klientów decyzji dotyczących ofert sprzedaży dodatkowej. Informacje pokazane w formie graficznego widoku, w podziale na usługi zalecane ze zgodą i odmową, kosztami zaakceptowanymi i odrzuconymi.
  • Elektroniczna teczka naprawy serwisu - wgląd do materiałów i informacji zgromadzonych i zapisanych w trakcie naprawy. Wygodne przeglądanie napraw w toku i zakończonych. Historia realizowanych prac serwisowych. Wideo i zdjęcia związane z usługami dodatkowymi, oferowanymi klientom.


Blacharnia i Lakiernia

Myjnia Dealera

Flota Dealera